அம்பாந்தோட்டையில் அமைக்கப்படவுள்ள இலங்கை - சீன தொழிற்சாலை அபிவிருத்தி கேந்திரத்துக்கு அருகில் இடம்பெற்றுவருகின்ற ஆர்ப்பாட்டத்தை கலைக்க பொலஸார் கண்ணீர்புகை பிரயோகம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குறித்த பிரதேசத்தில் இரு குழுக்கழுக்கிடையில் முறுகல் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் கண்ணீர்புகை பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டுவருகின்றது.

இரு குழுக்களிடையில் ஏற்பட்ட முறுகல் நிலையில் கல்வீச்சு தாக்குதல் இடம்பெற்றுள்ளதுடன்இ பலர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.