மேல் மகாண சபையில்  முன்வைக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி விசேட ஏற்பாடுகள் சட்டமூலம் மேலதிக 24  வாக்குகளால் தோல்வியடைந்துள்ளது.

குறித்த சட்டமூலத்துக்கு ஆதரவாக 28 வாக்குகளும், எதிராக 52 வாக்குகளும் பெறப்பட்டுள்ளன.

இதேவேளை குறித்த சட்டமூலத்துக்கு ஐவர் வாக்களிக்கவில்லையெனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.