கடந்த 2014ம் ஆண்டு கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து 14871 பெண்களும், 2015ம் ஆண்டு சுமார் 15000 பணிப்பெண்களுமாக 29871 பெண்கள்  கடந்த இரு ஆண்டுகளில் மாத்திரம் பணிப்பெண்களாக வெளிநாடு சென்றுள்ளனர்.

2016ம் ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கை குறைவதற்கான வாய்ப்புண்டு. 2017ம் ஆண்டில் கிழக்கு மாகாணத்திலிலுந்து பெண்கள் பணிப்பெண்ணாக வெளிநாட்டுக்கு செல்வதை நிறுத்துவதற்கான வேலைத்திட்டங்களை உருவாக்க நடவடிக்கை எடுத்துவருவதாக கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் ஹாபீஸ் நஸீர் அஹமட் தெரிவித்தார்.

காத்தான்குடி ஹிஸ்புல்லாஹ் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற சமூக மதிப்பீட்டுக்கான அமைப்பு (ஒசா) நடாத்திய 500 பாடசாலை மாணவர்களுக்கு பாடசாலை பைகளை வழங்கி வைக்கும் வைபவத்தில் உரையாற்றும்போதே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.

கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள முக்கிய பிரச்சினை வேலயில்லாப்பிரச்சினை யாகும். இம்மாகாணத்தில் மாத்திரம் சுமார் 2 இலட்சம் இளைஞர் யுவதிகள்  வேலையில்லாதவர்களாக இருக்கின்றனர்.

கிழக்கு மாகாணத்தில் கிராமிய வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு 4000 மில்லியன் ரூபா கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கின்றோம் என்று மேலும் அவர் தெரிவித்தார்.