இன்று முதல் டீசல் விலை ரூபா 2 இனால் அதிகரிக்கும் என இந்திய எரிபொருள் நிறுவனமான ஐ.ஓ.சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.