மனித உடலும், சில அரிய தகவல்களும்...

Published By: Ponmalar

18 Nov, 2022 | 02:54 PM
image

* மனித முகத்தில் 14 எலும்புகள் உள்ளன. 

* மனித மூளையில் 6 கிராம் அளவிற்கு தாமிரம் உள்ளது. 

* ஒரு மனிதனின் உடலிலுள்ள நரம்புகளின் மொத்த நீளம் சுமார் 72 மீட்டர். 

* மனித உடலில் மிகவும் பலமான பகுதி, விரல் நகங்களே. நம் நகங்களில் கெராடின் சத்து உள்ளது. இது காண்டாமிருகத்தின் கொம்புகளில் காணப்படுவது. மரணத்திற்குப் பிறகும் கூட நகங்கள் சிதைவதில்லை.

* நமது ரத்தம் ஒரு நாளில் 60 ஆயிரம் மைல் தூரம் பயணம் செய்கிறது. 

* நுரையீரல் ஒரு நாளைக்கு 23,040 முறைகள் சுவாசத்தை உள்ளெடுத்து வெளிச்செலுத்துகிறது. 

* ஒரு சராசரி மனிதனின் உடலில் ஓடும் ரத்தத்தின் அளவு 5 லிட்டர். 

* கைரேகையைப் போலவே நாக்கில் உள்ள வரிகளும் ஒவ்வொருவருக்கும் வேறுபடும். 

* மனித உடலில் சதை அழுத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதி நாக்கு. 

* 900 பென்சில்களைத் தயாரிக்கும் அளவிற்கு மனித உடலில் கார்பன் சத்து இருக்கிறது. 

* கண் தானத்தில் கருவிழிகள் மட்டுமே அடுத்தவருக்குப் பொருத்தப்படுகின்றன.

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்