கடந்த 2011ஆம் ஆண்டில் இலங்­கையின் 2ஆவது விசேட புற்­றுநோய் வைத்­தி­ய­சா­லையை யாழ் நகரில் நிர்­மா­ணிப்­ப­தற்­காக 2.2மில்­லியன் அமெ­ரிக்க டொலர் நிதியை சேக­ரித்த இலங்­கையின் மிகபபெரிய நிதி அறக்­கட்­டளை செயற்­திட்­ட­மான TRAIL ஆனது மீண்டும் ஒரு­முறை ‘Walk. Unite.Heal’நடை­ப­வனி குறித்து அறி­வித்­துள்­ளது.

இதற்­க­மைய, 2016ஆம் ஆண்டு ஒக்­டோபர் மாதம் நாட்டின் தென் பகு­தியில் 5 மில்­லியன் அமெ­ரிக்க டொலர் பெறு­ம­தி­யான வைத்­தி­ய­சா­லையை நிர்­மா­ணித்தல் எனும் புதிய குறிக்­கோ­ளுடன் நடை­ப­வனி முன்­னெ­டுக்­கப்­ப­ட­வுள்­ளது.

இந்த அறி­விப்­பா­னது அண்­மையில் பார்க் ஸ்ட்ரீட் மியுஸ் இல் The Colours of Courage Trust மூலம் ஒழுங்கு செய்­யப்­பட்­டி­ருந்த வெளியீட்டு நிகழ்வில் TRAIL அமைப்பின் ஸ்தாப­கர்­க­ளான நாதன் சிவ­க­ண­நாதன் மற்றும் சரிந்த உனம்­புவே ஆகி­யோ­ரினால் அறி­விக்­கப்­பட்­டது.

இதற்கு முன்­னைய TRAIL தூதர்­க­ளான குமார் சங்­கக்­கார மற்றும் மஹேல ஜய­வர்­தன ஆகியோர் 2016 ஆண்­டிற்­கான முழு­மை­யான பய­ணத்­துடன் தம்

மை மீண்டும் ஒரு­த­டவை அர்ப்­ப­ணித்துக் கொண்­டுள்­ளனர்.

2016 ஆம் ஆண்­டுக்­கான TRAIL நடை­ப­வ­னியில் பங்­கேற்­ப­வர்கள் தமது பய­ணத்தை பருத்­தித்­து­றையில் ஆரம்­பித்து 28 நாட்­க­ளுக்குள் நாளொன்­றுக்கு சுமார் 23 கிலோ மீற்றர் வீதம் தெய்­வேந்­தி­ர­முனை நோக்கி பய­ணிக்­க­வுள்­ளனர். இதில் பங்­கேற்­ப­வர்கள் தத்­த­மது திற­னுக்­கேற்ப ஒருநாள், 3 நாட்கள், முழு­மை­யா­கவோ அல்­லது மெய்­நிகர் பய­ணி­க­ளா­கவோ பங்­கேற்க முடியும். 2016 ஆம் ஆண்டில் இடம்­பெ­ற­வுள்ள TRAIL தொடர்­பான பதிவு விவ­ரங்கள் மற்றும் நிதி அல்­லது நன்­கொ­டைகள் குறித்து இந் நிறு­வ­னத்தின் புதி­தாக புதுப்­பிக்­கப்­பட்ட www.trailsl.com எனும் இணை­யத்­தளம் ஊடாக பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும்.

இந்த நிகழ்வில் கடந்த 2011 நடை­ப­வ­னியை முழு­மை­யாக பூர்த்தி செய்த ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் அடங்­கிய 12 Trail Blazers ஆகி­யோரின் பங்­கேற்பு மற்றும் அங்­கீ­காரம் கிடைத்­தி­ருந்­தது.

TRAIL இன் உள்­நாட்டு மற்றும் சர்­வ­தேச பிர­பல தூதர்­க­ளான குமார் மற்றும் மஹேல ஆகி­யோ­ருக்கு மேல­தி­க­மாக ஜக்­குலின் பெர்­னாண்டஸ், ஒடாரா குண­வர்­தன, யுரேனி நொஷிகா மற்றும் நட்­டாலி மற்றும் நதியா அன்­டர்சன்ஆகியோர் உள்­ள­டக்­கப்­பட்­டுள்­ளனர்.