ரி.விரூஷன்

கோப்பாய் துயிலும் இல்லத்தின் முன்பாக மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி  செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

வடமாகாணசபை உறுப்பினர்  கே.சிவாஜலிங்கம்  குறித்த சுடரினை ஏற்றி அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார்.