முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ தனது 71 ஆவது பிறந்த தினத்தை குடும்பத்தினர் மற்றும் ஆதரவாளர்களுடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடி மகிழ்ந்துள்ளார்.