பாணந்­துறை நிறப்­பூச்சு உற்­பத்தி நிறு­வ­னத்தில் ஏற்­பட்ட 'தின்னர்' வாயுக் கசிவால் பாதிக்­கப்­பட்ட மக்­க­ளுக்கு குறு­கிய மற்றும் நெடுங்­கால தீர்வுத் திட்­டங்­களை முன்­வைப்­ப­தற்கு தொழிற்­சாலை நிர்­வாகம் இணக்கம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

தொழிற்­சா­லையை அண்­மித்த பிர­தே­சங்­க­ளி­லுள்ள நான்கு கிராம சேவகர் பிரி­வு­களைச் சேர்ந்த மக்கள் நேற்று முன்­தினம் தாம் எதிர்­கொண்­டுள்ள சுகா­தாரப் பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கு நிவா­ரணம் வழங்­கு­மாறு கோரி எதிர்ப்பு நட­வ­டிக்­கை­களை மேற்­கொண்­டனர். அதனைத் தொடர்ந்து பாணந்­துறை பிர­தேச செய­ல­கத்தில் நடை­பெற்ற பேச்­சு­வார்த்­தை­யின்­போதே தொழிற்­சாலை நிர்­வாகம் பாதிக்­கப்­பட்ட மக்­க­ளுக்கு குறு­கிய மற்றும் நீண்டகாலத் தீர்வுத் திட்­டங்­களை முன்­வைப்­ப­தற்கு இணக்கம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

கடந்த செவ்­வாய்க்­கி­ழமை பாணந்­துறை கெசல்­வத்தை ஜயா மாவத்­தையில் அமைந்­துள்ள நிறப்­பூச்சு உற்­பத்தி நிறு­வ­னத்தின் 'தின்னர்' களஞ்­சி­யப்­ப­டுத்தும் கொள்­க­ல­னி­லுள்ள குழாயில் ஏற்­பட்ட வெடிப்பால் பிர­தே­சத்தில் வாயுக் கசிவு ஏற்­பட்­டது. அதனால் மூச்­சுத்­தி­ண­ற­லுக்கு உட்­பட்ட பலர் வைத்­திய சாலையில் அனு­ம­திக்­கப்­பட்­ட­துடன் பிர­தே­ச­வா­சி­களும் அங்­கி­ருந்து அப்­பு­றப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

இதே­வேளை நேற்று முன்­தினம் நடை­பெற்ற பேச்­சு­வார்த்­தையின் போது தொழிற்­சா­லையை அண்­மித்த நிரி­ய­வத்தை கிரா­ம­சே­வகர் பிரி­வி­லுள்ள மக்கள் பாவிக்கும் குழாய் நீருக்குப் பதி­லாக சுத்­த­மான நீர் பெற்றுக் கொடுப்­ப­தற்கும் சில நாட்­க­ளுக்கு மூன்று வேளை உணவு வழங்­கு­வ­தற்கும் தொழிற்­சாலை நிர்­வாகம் இணக்கம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

மேலும் குறித்த பிர­தே­சத்­தி­னூ­டாகச் செல்லும் வடி­கான்­களில் தேங்­கி­யுள்ள இர­சா­யனப் பதார்த்­தங்­களை நீக்கி வடி­கானை சுத்­தப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும், தொழிற்­சா­லையை அண்­மித்த பிர­தே­சத்தில் இர­சா­யனப் பதார்த்தம் படிந்­துள்ள மண்ணை அப்­பு­றப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கும் தொழிற்­சாலை நிர்­வாகம் இணக்கம் தெரி­வித்­துள்­ளது. மேலும் மருத்­துவ முகா­மொன்றை நடத்தி பிர­தேச மக்­களின் சுகா­தா­ரத்தை உறுதி செய்­வ­தற்கும் நிர்­வாகம் இணக்கம் தெரி­வித்­துள்­ளது.