இயந்­தி­ர­ம­ய­மான தற்­கால உலகில் மனித சமு­தாயம் ஒரு திட்­ட­மி­டப்­பட்ட வரை­ய­றைக்குள் இயங்கிக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றது. இம்­ம­னித குலத்தின் ஒவ்­வொரு அங்­கத்­த­வரும் தமது நாளாந்த வேலை­களை கூட திட்­ட­மிட்டு செய்ய வேண்­டிய கட்­டா­யத்­திற்கு ஆளா­கி­யுள்­ளனர். ஏனெனில் தொழில்­நுட்ப வளர்ச்சி, மாறி­வரும் சந்­த­தி­களும் அவர்­களின் எதிர்­பார்ப்­பு­களில் ஏற்­பட்­டுள்ள மாற்­றங்கள் மற்றும் பொரு­ளா­தா­ரத்தை மேலும் மேலும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்­டிய கட்­டாயம் என்­ப­வற்றால் எமது நேரத்தை திட்­ட­மிட்டு பய­னுள்ள முறையில் செல­வ­ழிக்க வேண்­டிய தேவை ஏற்­பட்­டுள்­ளமை காலத்தின் தேவை­யாகும். இவ்­வாறு எமது வாழ்க்­கையின் ஒவ்­வொரு படி­யிலும் எமது முக்­கிய கரு­மங்­களை திட்­ட­மிட்டு செய்­வதன் மூலம் வெற்றி பெறு­கின்றோம்.

 இதே­போன்று திரு­மண பந்­தத்தில் இணைந்து ஒரு குடும்­பத்தை உரு­வாக்கும் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தமது குடும்­பத்தை திட்­ட­மி­டு­வதன் மூலம் ஒரு வெற்­றி­க­ர­மான குடும்ப வாழ்க்­கையை கொண்டு நடத்­தலாம்.  

 தமது வேலை­வாய்ப்­புகள், கல்வி நட­வ­டிக்­கைகள், பதவி உயர்­வுகள் மற்றும் வரு­மா­னத்­திற்­கேற்ப தமது குழந்­தை­களின் எண்­ணிக்கை மற்றும் எவ்வெவ் காலப் பகு­தி­களில் குழந்­தை­களைப் பெற்றுக் கொண்டால் சிறப்­பாக இருக்கும் என்­பதைப் பொறுத்து தமது குழந்­தை­களை திட்­ட­மி­டு­கின்­றனர். இவ்­வாறு தமது சூழ்­நி­லைக்­கேற்ப குழந்­தை­களைப் பெற்றுக் கொள்ள குடும்பம் கட்­டுப்­பாட்டு முறைகள் உத­வு­கின்­றன.

 ஆனால் நடை­மு­றையில் எமது மக்கள் பலர் இவற்றின் மேல் அக்­க­றை­யற்ற தன்­மை­யி­னாலும் குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு முறைகள் பற்­றிய சரி­யான விளக்­கங்கள் இல்­லா­மை­யாலும் அவற்றை சரி­யான முறையில் பயன்­ப­டுத்­தாமல் சிக்­கல்­களில் மாட்டிக் கொள்­கி­றார்கள்.

 அதா­வது தம்­ப­திகள் சிலர் தமது உயர் கல்­வி­களைத் தொடர்­வ­தற்­கா­கவே அல்­லது வெளி­நாடு சென்று அங்கே தமது வாழ்க்­கையை ஆரம்­பிப்­ப­தற்­கா­கவோ தமக்­கு­ரிய சிறந்த வேலை­வாய்ப்­பினைப் பெற்றுக் கொள்­வ­தற்­கா­கவோ தமது ஒரு பிள்­ளைக்குப் பின்னர் அடுத்த குழந்­தையைத் தாம­தித்து உரிய கால இடை­வெ­ளியில் பெற்­றெ­டுப்­ப­தற்­கா­கவோ அல்­லது குழந்தைப் பாக்­கிய தேவை­களை  முடித்துக் கொண்­ட­வர்கள் தமக்­கு­ரிய குழந்­தைகள் போதும் என நினைத்தால் மீண்டும் ஒரு கருத்­தங்­கலைத் தடை செய்­வ­தற்­கா­கவோ இவ்­வா­றான குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு முறைகள் உத­வு­கின்­றன.

 நடை­மு­றையில் பாவ­னை­யி­லுள்ள குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு முறை­க­ளையும் அவற்றின் நன்மை தீமை­க­ளையும் பற்­றிய விப­ரங்­களை நேயர்­க­ளுக்கு அறி­யத்­த­ரு­வது எமது கட­மை­யாகும்.

 அவ­சர குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு மாத்­தி­ரைகள் (Emergency Tablets)  

 அவ­சர குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு மாத்­தி­ரை­க­ளா­வன எதிர்­பா­ராத தாம்­பத்­திய உறவின் பின் வேண்­டப்­ப­டாத கருத்­தங்­கலை தவிர்ப்­ப­தற்கு உறவு ஏற்­பட்டு 72 மணி நேரத்­திற்குள் பாவிக்­கப்­படும் மாத்­தி­ரை­க­ளாகும். இவை எல்லா மருந்­த­கங்­க­ளிலும் வாங்கக் கூடி­ய­ன­வாக உள்­ளன.

 ஆனால் இவை நூறு வீதம் வெற்­றி­ய­ளிக்கும் எனக் கூற முடி­யாது. சில வேளை­களில் தோல்­வி­யிலும் முடி­யலாம். அத்­துடன் இவற்றை மீண்டும் மீண்டும் பாவிக்­கும்­போது இவை வெற்­றி­ய­ளிக்கத் தவறி விடு­கின்­றன.  எனவே குடும்­ப­மாக வாழும் தம்­ப­தி­யி­ன­ருக்கு நீண்­ட­கால நோக்கில் இது ஒரு சிறந்த குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு முறை அல்ல. எனவே இதனை அடிக்­கடி பாவிக்கக் கூடாது.

 புதி­தாக மணம் முடித்த தம்­பதி சிறிது காலம் பாவிக்க உகந்த குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு முறை:

 குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு முறைகள் பல இருந்­தாலும் புதி­தாக மணம் முடித்த தம்­ப­தி­யினர் சிறிது காலத்தின் பின் குழந்தைப் பாக்­கி­யத்தை எதிர்­பார்ப்போர், அது­வரை பாவிப்­ப­தற்கு சிறந்த முறை மாதம் மாதம் எடுக்­கக்­கூ­டிய குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு மாத்­திரைப் பக்­கட்கள் ஆகும். இவற்றில் 28 மாத்­தி­ரைகள் உள்­ளன.  

 மாத­விடாய் தொடங்­கி­ய­தி­லி­ருந்து நாளாந்தம் ஒவ்­வொரு மாத்­தி­ரையை மறக்­காது உட்­கொள்ள வேண்டும்.  

 இவற்றை எடுத்து 28 வில்­லைகள் முடி­வ­டை­யும்­போது அடுத்த மாத­விடாய் ஏற்­படும். இந்த மாத்­தி­ரை­களை எடுப்­பதன் மூலம் நீண்­ட­கால நோக்கில் உங்­க­ளது குழந்தைப் பாக்­கியம் வேண்­டிய நேரத்தில் தாம­த­டையப் போவ­தில்லை.

 குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு மாத்­தி­ரை­களால் ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய நன்­மைகள்

 இக்­கு­டும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு மாத்­தி­ரைகள் மாத­விடாய் நேரத்தில் தோன்­றக்­கூ­டிய வயிற்­று­வலி மற்றும் அதி­கப்­ப­டி­யான குரு­திப்­போக்கு என்­ப­வற்றை கட்­டுப்­ப­டுத்­து­கின்­றன. அத்­துடன் மாத­விடாய் தொடங்­கு­வ­தற்கு முன் ஏற்­படும் அழுத்­தங்கள் (Tension) போன்­ற­வற்­றையும் கட்­டுப்­ப­டுத்­து­கின்­றது.

 மற்றும் சூல­கக்­கட்­டிகள், மார்­பகக் கட்­டிகள், கர்ப்­பப்பை புற்­றுநோய், சூலகப் புற்­றுநோய் போன்­ற­வற்றை குறைக்­கின்­றது. அத்­துடன் மாத­வி­டா­யையும் மாதம் மாதம் ஒழுங்­காக ஏற்­ப­டுத்­து­கின்­றது.

 குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு மாத்­தி­ரை­களை பாவிக்க முடி­யாத பெண்கள்

 *இரு­தய நோய் மற்றும் மார­டைப்பு நோயு­டை­ய­வர்கள்.

 *உயர் குரு­தி­ய­முக்கம், அதிக கொலஸ்ரோல் உடை­ய­வர்கள்.

 *ஒற்றைத் தலை­வலி உடை­ய­வர்கள்

 *ஈரல் நோயு­டை­ய­வர்கள்

 *நீரி­ழிவு நோயு­டை­ய­வர்கள்

 *மார்­பகப் புற்­று­நோ­யு­டை­ய­வர்கள்

 *அதிக உடல் பரு­ம­னு­டை­ய­வர்கள்

 போன்­ற­வர்கள் இம்­மாத்­தி­ரைகள் பாவிப்­ப­தனை தவிர்க்க வேண்டும்.

 பிர­ச­வத்தை முடித்த பெண் ஒருவர் பாவிக்க உகந்த குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு முறை:

 பிர­ச­வத்தின் பின் பெண்­ணொ­ருவர் ஒரு மாத காலத்தில் தனது குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு முறையை ஆரம்­பிப்­பது அவ­சியம். இதில் பாலூட்டும் தாய் என்­பதால் குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு மாத்­தி­ரை­களை தவிர்ப்­பது சிறந்­தது. ஏனெனில் இவை பாலின் அளவைக் குறைக்கும்.

 எனவே மூன்று மாத காலத்­திற்கு ஒரு­முறை போடப்­படும் குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு ஊசி­முறை இவர்­க­ளுக்கு சிறந்­தது. பாவ­னைக்கு இல­கு­வா­னது.

 ஆனால் இது சிலரில் உடல் நிறையை அதி­க­ரிக்­கலாம். அத்­துடன் மாத­வி­டாயின் அள­வையும் குறைக்­கலாம்.

 இதனால் பெண்கள் இவ் ஊசி முறையைப் பாவிக்க தயக்கம் காட்­டு­கின்­றனர்.

 இவர்­க­ளுக்­காக நீண்­ட­கால நோக்கில் பாவிக்­கப்­படும் குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு லூப் முறைகள் அதா­வது கர்ப்­பப்­பை­யினுள் போடப்­படும் சிறிய குச்­சிகள் மற்றும் மேல் கையினுள் போடப்­படும் சிறிய குச்­சிகள் என்­பன பிர­பல்­ய­மா­னவை.

 பெண்­களின் கர்ப்­பப்­பை­யினுள் போடப்­படும் சிறிய குச்­சிகள் (லூப்) மூலம் கர்ப்­பந்­த­ரித்­தலை தடைப்­ப­டுத்தி பின் குழந்தை ஒன்று தேவை எனும்­போது அந்த லூப்பை கழற்றி விடலாம். இம்­முறை நீண்­ட­கா­ல­மாக நடை­மு­றை­யி­லி­ருந்து வரு­வதும் பல நேயர்­களால் அறி­யப்­பட்ட விட­ய­மா­கவும் இருக்­கின்­றது.

 தற்­போது கையில் போடப்­படும் லூப் முறை பிர­பல்­ய­ம­டைந்து வரு­கின்­றது.

 பெண்­களின் கையில் போடப்­படும் லூப் முறை

 மேல் கையின் உட்­பு­றத்தில் தோலின் கீழ் போட்டு விடப்­படும் சிறிய தீக்­குச்சி போன்ற லூப்கள் தற்­போது சிறந்த முறை­யாக பிர­பல்­ய­ம­டைந்து வரு­கின்­றன. இவற்றை நாம் சிறிய விறைப்பு ஊசியின் உத­வி­யுடன் இல­கு­வாக உட்­செ­லுத்தி விட முடியும். கையில் எவ்­வித தழும்­பு­களோ காயங்­களோ தெரி­யாது. அத்­துடன் இதனை 5 வரு­டங்­க­ளுக்கு பாவிக்கக் கூடி­ய­தா­க­வுள்­ளது.

 இதன் பக்க விளை­வுகள் என குறிப்­பிட்டு சொல்­வ­தற்கு எது­வு­மில்லை. ஓர­ளவு மாத­வி­டாயின் அளவு குறை­வாக இருக்கும். அத்­துடன் தேவை­யான நேரத்தில் கழற்­றி­வி­டவும், பின் தாம­த­மின்றி மீண்டும் கருத்­த­ரிக்க கூடி­ய­தா­க­வு­முள்­ளது.

 குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு சத்­திர சிகிச்சை (LRT)

 இது ஒரு நிரந்­தர குடும்பக் கட்­டுப்­பாட்டு சத்­திர சிகிச்சை முறை. தமக்குத் தேவை­யான குழந்­தை­களை பெற்­று­விட்டோம். இனி குழந்தை பெறும் நோக்கம் இல்லை என்­ப­வர்­களில் இவ்­வகை சத்திர சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இது பெண்களில் வயிற்றை சிறிதளவு வெட்டி செய்யப்படும். ஆனால் தற்போது நவீன சத்திர சிகிச்சை முறையான லப்பிரஸ்கோப்பி மூலம் இது இலகுவாக்கப்பட்டுள்ளது.  

 பெண்ணை மயக்கி வயிற்றில் சிறுதுளை மூலம் இச்சத்திர சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதன் போது 2, 3 மணித்தியாலங்களில் பெண் வீடு செல்லக்கூடியதாகவுள்ளது.  

 சில வேளைகளில் மீண்டும் சில காரணங்களுக்காக குழந்தை பெறத் தீர்மானிக்கும்போது இச்சத்திர சிகிச்சையை மறுசீரமைக்க முடியும். பழைய நிலைக்கு கொண்டுவர முடியும். ஆனால் வெற்றி வீதம் 50% மட்டுமே.  

 எனவே உங்களுக்குத் தேவையான பொருத்தமான குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை வைத்திய ஆலோசனைபடி தேர்ந்தெடுத்து வளமான குடும்பத்தை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள்.