தெற்கு அதிவேக வீதியின் கொடகம வெளியேறும் வாயில் பகுதியில் கடும் வாகன நெரிசல் காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.