(நா.தனுஜா)

நாட்டின் மிகமோசமான பொருளாதார நிலைவரத்தின் காரணமாக சில வெளிநாட்டுப்பல்கலைக்கழகங்கள் இலங்கை மாணவர்களின் உயர்கற்கைநெறிக்கான அனுமதி வழங்கலைத் தாமதப்படுத்துவதுடன், ஏற்கனவே தமது பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வி பயிலும் இலங்கை மாணவர்கள் அவர்களுக்குரிய கட்டணங்களை உரியவாறு செலுத்துவதில் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டிருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டிவருகின்றன.

 இலங்கையின் பொருளாதாரம் மிகமோசமான நெருக்கடிக்கு முகங்கொடுத்திருக்கும் நிலையில், அத்தியாவசியப்பொருட்கள் உள்ளடங்கலாக அனைத்துப்பொருட்களினதும் விலைகள் சடுதியாக அதிகரித்திருக்கின்றன.

இதன்விளைவாக ஏற்பட்ட வாழ்க்கைச்செலவு உயர்வினால் நாட்டுமக்கள் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக டொலருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் தட்டுப்பாட்டின் காரணமாக இங்கிருந்து வெளிநாடுகளுக்குப் பணம் அனுப்புவதிலும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

 இவ்வாறானதொரு பின்னணியில் வெளிநாட்டுப்பல்கலைக்கழகங்களில் தமது பட்டப்படிப்பைத் தொடரும் மாணவர்கள் அக்கற்கைநெறிக்குரிய கட்டணம், தங்குமிடம் மற்றும் உணவு உள்ளிட்ட செலவுகளை சமாளிக்கமுடியாத நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். 

இந்நிலையில் பிரிட்டனின் பிரபல பல்கலைக்கழகமொன்றில் உயர்கல்வியைத் தொடர்வதற்காக விண்ணப்பித்த இலங்கை மாணவர் ஒருவருக்கான அனுமதி வழங்கலைத் தாமதிப்பதாக அறிவித்திருக்கும் அப்பல்கலைக்கழகம், மிகமோசமடைந்துவரும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை அதற்குக் காரணமாகக் குறிப்பிட்டதாகவும் அறியமுடிகின்றது.

 இலங்கையிலுள்ள அம்மாணவரின் குடும்பத்தாரிடமிருந்து கற்கைநெறிக்குரிய கட்டணம் உள்ளிட்ட செலவுகளை ஈடுசெய்வதற்கு அவசியமான பணத்தைப் பெறுவதில் நெருக்கடிகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதாலேயே அம்மாணவருக்கான அனுமதி வழங்கல் தாமதப்படுத்தப்படுவதாக அப்பல்கலைக்கழகத்தினால் குறித்த மாணவனுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்ட கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

அதேவேளை உயர்கல்வியைத் தொடர்வதற்காக மேலும் பல வெளிநாட்டுப்பல்கலைக்கழகங்களுக்கு விண்ணப்பித்திருக்கக்கூடிய இலங்கை மாணவர்களுக்கான அனுமதி தாமதப்படுத்தப்படுவதாகவும், அவ்வாறு பல்கலைக்கழகங்கள் அனுமதி வழங்கும் பட்சத்தில் அங்கு செல்வதற்குரிய விசா வழங்கல் நடவடிக்கைகள் தாமதப்படுத்தப்படுவதாகவும் அறியமுடிகின்றது.