மக்கள் சார்­பான ஜன­நா­யக செயற்­பா­டு­களை வர­வேற்­கின்றோம். அதே­ச­மயம், கட்­சி யின் கொள்கை, கோட்­பா­டு­க­ளுக்கு பாதகம் ஏற்­படாத வகையில் செயற்­பா­டுகள் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட­ வேண்டும் என எதிர்க்­கட்­சித்­த­லை­வரும் தமிழ்த் ­தே­சியக் கூட்­ட­மைப்பின் தலை­வ­ரு­மான இரா.சம்­பந்தன் தெரி­வித்­துள்ளார்.

வட ­மா­காண முத­ல­மைச்சர் சி.வி.விக்­கி­னேஸ்­வ­ரனின் இணைத்­த­லை­மையில் தமிழ் மக்கள் பேரவை என்ற அமைப்பு ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இது தொடர்பில் கேட்­ட­போதே எதிர்க்­கட்சித் தலைவர் சம்பந்தன் மேற்­கண்­ட­வாறு தெரி­வித்தார். இந்த விடயம் குறித்து அவர் மேலும் தெரி­விக்­கையில்,

வட மாகாண முத­ல­மைச்சர் சி.வி.விக்­கி­னேஸ்­வரன் தலை­மையில் புதிய பேர­வை­யொன்று உரு­வாக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

இந்த இடத்தில் ஜன­நா­யகம் பேணிப்­பா­து­காக்­கப்­பட வேண்டும் என்­பதில் நாமும் உறு­தி­யா­கவே இருக்­கின்றோம். விசு­வா­ச­மான நட­வ­டிக்­கை­களை வர­வேற்­கின்றோம். அனை­வரும் கருத்­துக்­களை வெளி­யி­டு­வ­தற்கு உரி­மை­யுள்­ள­வர்கள்.

மேலும் சில அர­சியல் கட்­சி­களைச் சேர்ந்­த­வர்கள் அவற்றின் கொள்­கை­க­ளுக்கு உட்­பட்டே செயற்­ப­டு­வதும் கட்­சியைப் பாது­காக்க வேண்­டி­யதும் முக்­கி­ய­மா­ன­தாகும்.

மக்கள் சார்­பான மற்றும் ஜன­நா­யக ரீதி­யான செயற்­பா­டுகள் முன்­னெ­டுக்­கப்­ப­டலாம். அதே­ச­மயம் ஒரு கட்­சியின் கட்­ட­மைப்­புக்கும் கோட்­பா­டு­க­ளுக்கும் பாதிப்பை ஏற்­ப­டுத்தும் வகையில் அவ்­வி­த­மான செயற்­பா­டுகள் அமை­யக்­கூ­டாது என்றார்.

தமிழ்­மக்­களின் நலன்­களைப் பாது­காப்­ப­தையும் வலி­யு­றுத்­து­வ­தையும் நோக்­காகக் கொண்டு் தமிழ் மக்கள் பேரவை அங்­கு­ராட்­பணம் செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­தாக அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

வட­மா­கா­ண­சபை முத­ல­மைச்சர் சி.வி.விக்­கி­னேஸ்­வரன் வைத்­திய நிபுணர் பு.லக்ஷ்மன், மட்­டக்­க­ளப்பு மாவட்ட சிவில் சமூ­கத்தின் செய­லாளர் ரி. வசந்­த­ராஜா ஆகி­யோரை இணைத்­த­லை­மை­யா­கவும் கொண்ட இப்­பே­ர­வை­யா­னது மதத்­த­லை­வர்கள், தமிழ் அர­சியல் கட்சித் தலை­வர்கள், சிவில் சமூகப் பிர­தி­நி­திகள் ஆகி­யோரின் அங்­கத்­து­வத்தைக் கொண்­டுள்­ளது.

கடந்த சனிக்­கி­ழமை யாழில் தமிழ் மக்கள் பேர­வையின் முதலாவது கூட்டம் நடைபெற்றது. இது இவ்வாறு இருக்க புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் மக்கள் பேரவையானது அரசியல் கட்சியல்ல என்றும் மாறாக மக்களை நலன்களை காப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் இயக்கமாகும் எனவும் வடக்கு முதல்வர் சி.வி. விக்கினேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.