ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் 13 புதிய மேல் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் இன்று (03) முற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் வைத்து கையளிக்கப்பட்டது. 

May be an image of 9 people, people standing and indoor

புதிய  மேல் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் பெயர் பட்டியலும் முன்னர் வகித்த பதவிகளும்

01. ஏ.ஜி. அலுத்கே - மாவட்ட நீதிபதி

02. ஆர்.ஆர்.ஜே.யு.டி.கே. ராஜகருணா - மாவட்ட நீதிபதி

03. ஆர்.ஏ.டி.யு.என். ரணதுங்க - நீதவான்

04. டி.எம்.சீ.எஸ். குணசேகர - மாவட்ட நீதிபதி

05. எம். பிரபாத் ரணசிங்க - மாவட்ட நீதிபதி

06. ஆர்.எம்.எஸ்.பி. சந்திரசிறி - பிரதான நீதவான்

07. ஆர். வெலிவத்த - மாவட்ட நீதிபதி

08. ஜி.எல். பிரியந்த - நீதவான்

09. ஏ. நிஷாந்த பீரிஸ் - மாவட்ட நீதிபதி

10. எஸ்.எம்.ஏ.எஸ். மஞ்சநாயக்க - மாவட்ட நீதிபதி

11. எல். சமத் மதநாயக்க - மாவட்ட நீதிபதி

12. வி.எம். வீரசூரிய - சிரேஷ்ட அரச சட்டத்தரணி

13. எச்.ஏ.டி.என். ஹேவாவசம் - சிரேஷ்ட அரச சட்டத்தரணி

சிரேஷ்ட தொழில் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் புதிய மேல் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தைப் பாதுகாக்கவும், நாட்டில் சட்டத்தின் ஆட்சியை நிலைநாட்டவும், வழக்கு விசாரணைகளில் தாமதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கவும் தான் எதிர்பார்ப்பதாக ஜனாதிபதி நீதிபதிகளிடம் இதன்போது தெரிவித்தார்.