இலங்­கையில் மாடு அறுப்­ப­தனை குறைக்கும் நோக்­குடன் வெளி­நாட்­டி­லி­ருந்து இறைச்சி இறக்­கு­மதி செய்­யப்­ப­ட­வுள்­ளது. இதன்­படி இறக்­கு­மதி செய்­யப்­படும் இறைச்­சிக்­கான தீர்வை வரி 25 முதல் 15 வீதத்­தினால் குறைத்­துள்­ள­தாக சர்­வ­தேச வர்த்­தக இரா­ஜாங்க அமைச்சர் சுஜிவ சேன­சிங்க தெரி­வித்தார்.

புதன்­கி­ழமை பாரா­ளு­மன்ற கூட்­டத்­தொ­டரின் போது ஏற்­று­மதி அபி­வி­ருத்தி சட்­டத்தின் கீழ் கட்­ட­ளையை சமர்ப்­பித்து உரை­யாற்­று­கை­யி­லேயே அவர் மேற்­கண்­ட­வாறு தெரி­வித்தார். அங்கு மேலும் இரா­ஜாங்க அமைச்சர் மேலும்  உரை­யாற்­று­கையில், 

இலங்­கையில் மாடு அறுப்­ப­தனை குறைக்கும் நோக்­குடன் வெளி­நாட்­டி­லி­ருந்து இறைச்சி இறக்­கு­மதி செய்ய திட்­ட­மிட்­டுள்ளோம்.இந்­நி­லையில் இறக்­கு­மதி செய்­யப்­படும் இறைச்­சிக்­கான தீர்வை வரி­யினை குறைக்க தீர்­மானம் எடுத்­துள்ளோம். இதன்­பி­ர­காரம் இறக்­கு­மதி செய்­யப்­படும் இறைச்­சிக்­காக 30 சத­வீத வரி விதிக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தது.

இந்­நி­லையில் இறக்­கு­மதி செய்­யப்­படும் இறைச்­சிக்­கான தீர்வை வரியை 25 முதல் 15 சத­வீதம் வரைக்கும் குறைக்க அர­சாங்கம் தீர்­மா­னித்­துள்­ளது.இதேவேளை நாட்டின் ஏற்றுமதி வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கு பாரிய வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றோம்.