எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் 15 ஆம் திகதி முதல் மேல் மாகாணத்தில் இயங்கும் அனைத்து முச்சக்கர வண்டிகளுக்கும் மீட்டரை கட்டாயமாக்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேல்மாகாணத்தில் வாடகைத் தேவைகளுக்காக இயங்கும் அனைத்து முச்சக்கர வண்டிகளும் ஜனவரி 15 ஆம் திகதிக்குள் மீட்டர் பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இதேவேளை 2022 ஜூன் 15 ஆம் திகதி முதல் ஏனைய அனைத்து மாகாணங்களிலும் முச்சக்கர வண்டிகளுக்கு மீட்டர்கள் கட்டாயமாக்கப்படும் என்றும் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

தற்போது பொதுப் போக்குவரத்தினை முன்னெடுக்கும் பெரும்பாலான முச்சக்கர வண்டிகளில் மீற்றர் பொருத்தப்படாததால் சாரதி தனது சொந்த விருப்புக்கு அமைவாக கட்டணங்களை அறவிடுவதாக முச்சக்கர வண்டி சாரதிகள் சங்கத்தின் தலைவர் லலித் தர்மசேகர தெரிவித்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.