(செய்திப்பிரிவு)

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இவ்வாரம் இந்தியாவிற்கு விஜயமொன்றை மேற்கொண்டு திருப்பதி ஆலய தரிசனத்தில் ஈடுப்படவுள்ளதாக அறிய முடிகிறது. அதற்கமைய நாளை மறுதினம் (24)  பிரதமர் இந்தியாவிற்கு விஜயம் மேற்கொண்டு 26 ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு திரும்பவுள்ளதாக அறிய முடிகிறது.

இவ்விஜயத்திற்கு இந்திய அரசாங்கம் அனுசரனை வழங்குவதுடன் பிரதமருடன் பிரதமரின் செயலாளர் காமினி செனரத் இந்தியா செல்லவுள்ளதாகவும் அறிய முடிகிறது.