(ஆர்.யசி)

பெரும்போக விவசாயத்திற்காக  உரிய தரத்திலான இரசாயன உரம் மற்றும் கிருமி நாசினிகளை இறக்குமதி செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாய அமைச்சின் செயலாளர் பேராசிரியர் உதித் கே ஜெயசிங்க தெரிவித்திருந்த நிலையில் விவசாயத்துறை அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே அதனை மறுத்துள்ளார்.

நெல் மற்றும் ஏனைய மரக்கறிகள் உள்ளிட்ட பெரும்போக பயிர் செய்கைக்கான இரசாயன உரத்தை இறக்குமதி செய்வதாக விவசாய அமைச்சின் செயலாளர் பேராசிரியர் உதித் கே ஜெயசிங்க நேற்று காலையில் தெரிவித்திருந்தார். 

எனினும் அவ்வாறான தீர்மானம் எடுக்கப்படவில்லை எனவும், இரசாயன உரத்தை இறக்குமதி செய்ய இன்னமும் தீர்மானிக்கவில்லை எனவும் விவசாயத்துறை அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே கூறியுள்ளார்.

அதேபோல் சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்ட உரத்தின் தரத்தில் ஏற்பட்ட சிக்கல் காரணமாக அது மீண்டும் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ள போதிலும் அதற்கான நட்டஈடு வழங்கப்பட வேண்டியுள்ளதாகவும், 6 பில்லியன் ரூபா அதற்கான நட்டஈடு வழங்க வேண்டியுள்ளதாகவும், அதேபோல் மீண்டும் தரத்தை உறுதி செய்த உரம் அதே சீன நிறுவனத்திடம் இருந்தே இறக்குமதி செய்யப்படும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.