வடக்கிலும் தெற்கிலும் இனவாத தூண்டுதலை முழுமையாக தோல்வி அடைய செய்யவேண்டும். வார்த்தை பிரயோகம் செய்து மக்கள் மத்தியில் பயம் சந்தேகங்களை உருவாக்குவதற்கு முயற்சிக்க கூடாது. புதிய அரசியலமைப்பின் ஊடாக அனைத்து இனத்தவர்களுக்கும் சமமான அதிகாரங்களை வழங்குவோம். ஆகையால் புதிய அரசியலமைப்பிற்கு வடக்கு முதல்வர் சி.வி விக்கினேஷ்வரன் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரும் ஆதரவு நல்க வேண்டும் என ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பொருளாளரும் அரச நிறுவனங்கள் பிரதி அமைச்சருமான எரான் விக்கிரமரத்ன தெரிவித்தார்.

தெற்கு மக்களுக்கு சமஷ்டி என்பது அச்சத்தை ஏற்படுத்த கூடியதாக உள்ளது. அதேபோன்று ஒற்றையாட்சி என்பது வடக்கு மக்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்த கூடியதாக உள்ளது. எனினும் புதிய அரசியலமைப்பில் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையிலான சமாந்தர தீர்வினை வழங்குவோம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.