இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் சனத் ஜயசூரிய, தான் கல்விகற்ற  பாடசாலையான மாத்தறை புனித சர்வேசஸ் கல்லூரிக்கு பாடசாலை சீருடையில் இன்று  சென்றிருந்தார்.

பழைய மாணவர்களுக்கான நிகழ்வு மாத்தறை புனித சர்வேசஸ் கல்லூரியில் இன்று இடம்பெறுகின்றமையடுத்தே சனத் ஜயசூரிய பாடசாலை சீருடையில் சென்றுள்ளார்.