கொழும்பு - கோட்டைப் பகுதியில் கடும் வாகன நெரிசல் காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

குறித்த பகுதியில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாகவே குறித்த வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.