பிரபல சமூக வலைத்தளமான டுவிட்டரில் இனிமேல் எமது கருத்துக்களை 140 எழுத்துக்களில் மேலும் விபரமாக பதிவிடலாம்.

அதாவது, டுவிட்டர் வழங்கியுள்ள புதிய அறிவிப்பின் அடிப்படையில் இனிமேல் நாம் பதிவிடும் புகைப்படங்கள், காணொளிகள் மற்றும் கணக்கெடுப்புகள் ஆகியவை பதிவிடப்படும் எழுத்துக்களுக்கான மொத்த எண்ணிக்கையில் கணக்கிடப்படமாட்டாது. 

Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC

— Twitter (@twitter) September 19, 2016