இலங்கைக்கு வருகை தரும் விமானத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒக்டோபர் 7 ஆம் திகதி முதல் இந்த உத்தரவு அமலுக்கு வந்துள்ளதாக சிவில் விமான போக்குவரத்து ஆணையகம் தெரிவித்துள்ளது.

முன்னர் ஒரு விமானத்தில் அதிகபட்சமாக 75 பயணிகள் வருவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.