ஆர்ப்பாட்டம்  காரணமாக பத்தரமுல்லை - பாராளுமன்ற சுற்றுவட்ட பாதையில் கடும் வாகன நெரிசல் காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

சமூர்த்தி அதிகாரிகள் முன்னெடுத்துள்ள ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாகவே குறித்த பகுதிகளில் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.