ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களின் சம்பள முரண்பாடுகள் பிரச்சினையை தீர்க்க நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை துணைக் குழுவினால் தொகுக்கப்பட்ட அறிக்கையில் உள்ள பரிந்துரைகளை அமைச்சரவை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது.

அதன்படி, வரவு-செலவுத் திட்டத்தில் முன்மொழிவுகள் சேர்க்கப்படும் வரை, ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களுக்கு 5,000 ரூபா மாதாந்திர உதவித்தொகை வழங்க அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ நேற்று மாலை நடைபெற்ற வாராந்திர அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இரண்டு மாதங்களுக்கான கொடுப்பனவை வழங்க ஒப்புக்கொண்டார்.

இதனால் ஆசிரியர்கள் இணையவழி கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.