(எம். எம். சில்வெஸ்டர்)

டோக்கியோ பராலிம்பிக்கில் இலங்கை தங்கப் பதக்கம் வென்றிருந்த நிலையில் இன்று மாலை இலங்கை இன்னுமொரு பதக்கத்தை  கைப்பற்றியது. ஆண்களுக்கான பிரிவு 64 இன் ஈட்டி ஏறிதல் போட்டியில் பங்கேற்ற துலான் கொடிதுவக்கு 65.61 மீற்றர் தூரம் வீசி வெண்கல பதக்கம் வென்றார்.

No description available.

இந்த போட்டியில் சம்பத் ஹெட்டியாரச்சி மற்றும் துலான் கொடிதுவக்கு ஆகிய இலங்கையர்கள் இருவரும் பங்கேற்றனர். இதில் சம்பத் ஹெட்டியாரச்சி 49.94 மீற்றர் தூரம் எறிந்து 9ஆவது இடத்தை பெற்றார்.

எனினும், துலான் ஒவ்வொரு முயற்சிகளிலும் சிறப்பாக செயற்பட்டிருந்தார். இதில் மூன்றாவது  முயற்சியில் 65.61 மீற்றர் தூரம் வீசி 5 ஆவது முயற்சி வரை 2 ஆம் நிலையில் இருந்தபோதிலும்  அவுஸ்திரேலியாவின் புரியன் மைக்கல்  6ஆவது கடைசியுமான முயற்சியில் 66.29 மீற்றர் தூரம் எறிந்து இரண்டாவது நிலைக்கு முன்னேறினார். துலானின் கடைசி முயற்சியில் 65.05 மீற்றர் பதிவானது.

இப்போட்டியில் ஆரம்பம் முதல் ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்தியாவின் சுமித் 68.88 மீற்றர் தூரம் வீசி உலக சாதனையுடன் தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.

அவுஸ்திரேலியாவின் புரியன் மைக்கல் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் இலங்கையின் துலான் வெண்கல பதங்கத்தை வென்றெடுத்தனர்.