மிகப்பெரிய வால் நட்சத்திரத்தை வானியலாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

இது இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஏனைய வால் நட்சத்திரங்களை விடவும் ஆயிரம் மடங்கு பெரியது என்று கூறப்படுகிறது.

பெர்ன்சில்வேனியா பல்கலைக்கழக இயற்பியல் துறை மற்றும் வானியல் பட்டதாரி பெர்னார்டினெல்லி மற்றும் பேராசிரியர் கேரி பெர்ன்ஸ்டைன் ஆகியோரால் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த கண்டுபிடிப்பை குழு ஜூன் மாதம் அறிவித்தது.

இந்த அசாதாரண வால் நட்சத்திரம் 2031 ஆம் ஆண்டில் நமது சூரியனை நெருங்கிய அணுகுமுறையை உருவாக்கும், ஆனால் அதைப் பார்க்க நமக்கு ஒரு பெரிய தொலைநோக்கி தேவைப்படும் என்றும் வானியலாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

C/2014 UN271 என்று அழைக்கப்படும் மாபெரும் இந்த வால் நட்சத்திரம் நமது சூரிய மண்டலத்தின் புறநகரில் இருந்து வந்து பல மில்லியன் ஆண்டுகளாக நமது சூரியனை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.