ஜப்­பா­னிய சிபா பிராந்­தி­யத்தில் நேற்று புதன்­கி­ழமை இடம்­பெற்ற தொழில்­நுட்ப செயன்­முறை நிகழ்­வொன்றின் போது தூர இருந்து இயக்கும் முறைமை மூலம் செயற்­ப­டுத்­தப்­படும் ரோபோ­வொன்று நீல நிறத் தட்­டொன்­றி­லுள்ள அணு­சக்திக் கழிவை அகற்ற இரும்புத் துகள்­களை பிர­யோ­கிப்­பதை படத்தில் காணலாம்.

இந்த ரோபோ­வா­னது கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11 ஆம் திகதி இடம்­பெற்ற பூமி­ய­திர்ச்சி மற்றும் சுனாமி பேர­லையால் பாதிக்­கப்­பட்டு அணு­சக்தி கதிர்­வீச்சு கசிவால் இடர்­பாட்டை எதிர்­கொண்­டுள்ள ஜப்­பா­னிய புகு­ஷிமா அணு­சக்தி நிலை­யத்­தி­லான பயன்­பாட்­டுக்­காக அந்­நாட்டு மிட்­ஸு­பிஷி, ஹிடாச்சி மற்றும் டொஷிபா நிறு­வ­னங்­களின் கூட்டிணைப்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத் தக்கது.