இலங்கை மற்றும் ஆஸி. அணிகளுக்கிடையில் கண்டி பல்லேகலை மைதானத்தில் இடம்பெறவுள்ள ஐந்தாவது ஒருநாள் போட்டிக்கான இலங்கை குழாம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

4 ஆவது போட்டியில் உபாதைக்குள்ளான அணித்தவைர் எஞ்சலோ மெத்தியுஸிற்கு பதிலாக உபுல் தரங்க அணியில் இணைத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளார்.

இதேவேளை திசர பெரேரா மற்றும் லக்ஷான் சந்தகன் ஆகியோருக்கு பதிலாக நிரோஷன் டிக்வெல்ல மற்றும் தசுன் சானக ஆகியோர் அணியில் இணைத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

ஐந்தாவது போட்டிக்கான இலங்கைக் குழாமின் விபரம் இதோ...

1.குசால் ஜனித் பெரேரா

2.குசால் மெண்டிஸ்

3.தினேஸ் சந்திமால் (அணித் தலைவர்)

4.உபுல் தரங்க

5.தனஞ்சய டி சில்வா

6.எஞ்சலோ பெரேரா

7.அவிஷ்க பெர்னாண்டோ

8.தனுஷ்க குணதிலக

9.சுரங்க லக்மால்

10.நிரோஷன் டிக்வெல்ல

11.டில்ருவான் பெரேரா

12.சீகுகே பிரசன்ன

13.தசுன் சானக

14.அமில அபோன்ஷே

15.லஹிரு குமார

16.சச்சித்ர பத்திரன