டிஜிட்டல் தொழிநுட்பம் மற்றும் தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக , விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி பதவிப் பிரமாணம் செய்துக் கொண்டுள்ளார்.

அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ, இன்று டிஜிட்டல் தொழிநுட்பம் மற்றும் தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராகவும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் பதவிப் பிரமாணம் செய்துக் கொண்டுள்ளார்.

இன்று முற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவகத்தில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

நாமல் ராஜபக்ஷ, இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரவை அமைச்சராகவும் பதவி வகிக்கின்றார்.