கடந்த 30 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக 2008 மற்றும் 2030 க்கு இடையில் வீனஸ் (வெள்ளி) கிரகத்துக்கு புதிய அறிவியல் பயணங்களை தொடங்க நாசா திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்த பயணம் கிரகத்தின் வளிமண்டலம் மற்றும் புவியியல் அம்சங்களைப் புரிந்துகொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்டது என்று அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவனம் நாசா கூறியுள்ளது.

DAVINCI + மற்றும் VERITAS என பெயரிடப்பட்ட இந்த இரண்டு பயணங்கள் ஒவ்வொன்றின் மேம்பாட்டிற்காகவும் 500 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் ஒதுக்குவதாகவும் நாசா குறிப்பிட்டுள்ளது.

DAVINCI + அடர்த்தியான வீனஸ் வளிமண்டலத்தின் கலவையை அளவிடும் மற்றும் அது எவ்வாறு உருவானது என்பதை ஆராயும்.

இதற்கிடையில், VERITAS கிரகத்தின் மேற்பரப்பை சுற்றுப்பாதையில் இருந்து வரைபடமாக்குவதுடன், அதன் புவியியல் வரலாற்றை தீர்மானிக்க உதவும்.

DAVINCI + ஒரு பறக்கக்கூடிய விண்கலம் மற்றும் வளிமண்டல வம்சாவளி ஆய்வு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் வீனஸில் "டெசரே" என்று அழைக்கப்படும் தனித்துவமான புவியியல் பண்புகளின் முதல் உயர்-தெளிவுத்திறன் புகைப் படங்களை அது பெற்றுத் தரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விஞ்ஞானிகள் அந்த அம்சங்கள் பூமியின் கண்டங்களுடன் ஒப்பிடக்கூடியதாக இருக்கலாம் என்று நம்புகிறார்கள்

வீனஸ் சூரியனில் இருந்து இரண்டாவது கிரகமாகவும், 500 சி வெப்பநிலையுடன் சூரிய மண்டலத்தில் வெப்பமான கிரகமாகவும் உள்ளது. இது ஈயத்தை உருக்குவதற்கான போதுமான வெப்ப நிலையாகும்.

வீனஸ் பூமிக்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது, ஆனால் அதன் அளவு சற்று சிறியது, சுமார் 7,500 மைல்கள் (12,000 கி.மீ) விட்டம் கொண்டது.

1990 இல் வீனஸை அடைந்த நாசாவின் மாகெல்லன் விண்கலம், வீனஸ் மேற்பரப்பின் முதல் உலகளாவிய வரைபடத்தையும், கிரகத்தின் ஈர்ப்பு புலத்தின் உலகளாவிய வரைபடங்களையும் வெளியிட்டது.