அனுராதபுரம்  மாவட்டத்திலுள்ள 13 பாடசாலைகளுக்கும் எதிர்வரும் 30ஆம் திகதி வரை விடுமுறை வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குறித்த தகவலை வட மத்திய மாகாண ஆளுநர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.