தமிழ் - சிங்கள புதுவருடப்பிறப்பை முன்னிட்டு எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை 12 ஆம் திகதி விசேட அரச விடுமுறை தினமாக அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. 

April 12 declared a special govt. holiday

தமிழ் - சிங்கள புதுவருடப்பிறப்பை முன்னிட்டு எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை 12 ஆம் திகதி விசேட அரச விடுமுறை தினமாக அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. 

பொது நிர்வாக அமைச்சினால் இன்று வெள்ளிக்கிழமை மாலை இந்த அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் - சிங்கள புதுவருடப் பிறப்பானது எதிர்வரும் 13 மற்றும் 14 ஆம் திகதிகளில் கொண்டாடப்படவுள்ளதால் , அன்றைய தினத்திற்கு முதல்நாளான திங்கட்கிழமையை விசேட அரச விடுமுறை தினமாக அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளதாக பொது நிர்வாகத்துறை அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.