ரியோ ஒலிம்பிக் பதக்கப்பட்டியலில் அமெரிக்கா தொடர்ந்தும் முன்னிலை வகிக்கின்றது.

9 தங்கம் 8 வெள்ளி மற்றும் 9 வெண்கலம் என 26 பதக்கங்களை அமெரிக்கா வென்றுள்ளது.

இதேவேளை சீனா 8 தங்கம் 3 வெள்ளி 6 வெண்கலம் என  16 பதக்கங்களுடன் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளது.

3 ஆம் இடத்தில் ஹங்கேரி 4 தங்கம், 1 வெள்ளிப்பதக்கத்துடனும், அவுஸ்திரேலியா 4 தங்கம் 5 வெண்கலப்பதக்கத்துடன் 4  ஆவது இடத்தினையும் பிடித்துள்ளது.

பதக்கப்பட்டியலில் முதல் 20 இடங்களை பிடித்துள்ள நாடுகளின் பட்டியல் இதோ...