• ஜோதிகாவின் 10 கட்டளைகள்

    2018-08-15 12:35:17

    பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக நடிகை ஜோதிகா பத்து கட்டளைகளை தான் நடித்து வரும் காற்றின் மொழி என்ற படத்தில் வலியுறுத்தியிரு...