• வேன் தடம்புரண்டு விபத்து

    2018-06-04 16:24:27

    தலவாக்கலை பூண்டுலோயா பிரதான வீதியின் தலவாக்கலை ஹோலிருட் பகுதியில் 25அடி பள்ளதில் வேன் ஒன்று விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளதாக தல...