• இலங்கைக்கு இதுவரை 3 பதக்கங்கள்!!!

    2018-04-07 12:36:53

    21ஆவது பொதுநலவாய விளையாட்டு விழாவில் இலங்கை இதுவரை ஒரு வெள்ளி மற்றும் இரண்டு வெண்கலப் பதக்கங்களுடன் மூன்று பதக்கங்களை வெ...

  • கஜேந்தினிக்கு வரவேற்பு 

    2016-04-21 17:32:17

    ஈரான் நாட்டில் நடைபெற்ற ஆசிய இளையோருக்கான கபடி போட்டியில் பெண்கள் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் பெற்ற இலங்கை அணி சார்பாக பங்...