• ஆருத்ரா ஓடியோ வெளியிடு

    2018-08-17 13:54:06

    வித்தக கவிஞர் பா.விஜய் நடித்து, தயாரித்து இயக்கிய ஆருத்ரா படத்தின் ஒடியோ வெளியீடு இன்று நடைபெற்றது.