• நாட்டின் சில பகுதிகளில் மழையுடன் கூடிய வானிலை

  2018-09-16 18:18:48

  நாட்டின் வானிலை நாளை முதல் மாற்றமடையும் என எதிர்வு கூறியுள்ள வளிமண்டலவியல் திணைக்களம், சப்ரகமுவ மாகாணம் மற்றும் களுத்துற...

 • இன்றைய வானிலை

  2018-09-09 10:07:13

  வடக்கு, கிழக்கு, ஊவா மாகாணங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியு...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-09-08 12:26:46

  நாட்டைச் சூழவுள்ள கடற்பரப்புகளில் பிரதானமாக சீரான வானிலை நிலவும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-09-07 10:48:35

  நாட்டின் தென் கடற்பரப்புகளில் பல இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழைக்கான சாத்தியத்தைத் தவிர நாடு முழுவதும் பெரும்பா...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-25 10:41:45

  ஊவா, கிழக்கு, வடமத்திய

 • இன்றைய வானிலை ! இடி, மின்னலிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருங்கள் !

  2018-08-23 10:20:19

  நாட்டில் இன்றிலிருந்து அடுத்த சில நாட்களுக்கு வடக்கு, வடமத்திய, ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் பிற்பகல் வேளைகளில் இடிய...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-21 09:33:30

  அடுத்த சில நாட்களில் குறிப்பாக ஆகஸ்ட் 23ஆம் திகதியிலிருந்து வடக்கு, வடமத்திய, ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் பிற்பகல்...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-18 10:37:08

  நாடு முழுவதும் காணப்படும் மழையுடனான வானிலையும் காற்று நிலைமையும் மேலும் தொடரும் சாத்தியம் காணப்படுகின்றது என வளிமண்டலவிய...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-17 09:45:27

  நாடு முழுவதும் காணப்படும் மழையுடனான வானிலையும் காற்று நிலைமையும் மேலும் தொடரும் சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திண...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-16 10:31:45

  நாடு முழுவதும் காணப்படும் மழையுடனான வானிலையும் காற்று நிலைமையும் இன்றும் தொடரும் சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் தி...