• இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-31 10:13:17

  வடக்கு, கிழக்கு, ஊவா மற்றும் வடமத்திய மாகாணங்களிலும் நுவரெலியா மாவட்டத்திலும் சில இடங்களில் பி.ப 2 மணிக்குப் பின்னர் மழை...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-30 10:06:51

  திருகோணமலை, வவுனியா மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் பல இடங்களிலும் ஊவா, மற்றும் வடமத்திய மாகாணங்களிலும் மட்டக்களப்பு,...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-29 09:53:02

  ஊவா, கிழக்கு, வடமத்திய மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களில் பல இடங்களில் பி.ப 2 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை...

 • சூரியனின் தெற்கு நோக்கிய இயக்கம் : இன்று வானிலையில் ஏற்பட போகும் மாற்றம்!!!

  2018-08-28 11:11:29

  ஊவா, கிழக்கு, வடமத்திய மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களில் பல இடங்களில் பி.ப 2 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-27 09:43:06

  ஊவா, கிழக்கு, வடமத்திய மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களில் பல இடங்களில் பி.ப 2 மணிக்குப் பின்னர் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-22 11:36:23

  அடுத்த சில நாட்களுக்கு குறிப்பாக நாளையிலிருந்து வடக்கு, வடமத்திய, ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் பிற்பகல் வேளைகளில் இட...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-21 09:33:30

  அடுத்த சில நாட்களில் குறிப்பாக ஆகஸ்ட் 23ஆம் திகதியிலிருந்து வடக்கு, வடமத்திய, ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் பிற்பகல்...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-18 10:37:08

  நாடு முழுவதும் காணப்படும் மழையுடனான வானிலையும் காற்று நிலைமையும் மேலும் தொடரும் சாத்தியம் காணப்படுகின்றது என வளிமண்டலவிய...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-17 09:45:27

  நாடு முழுவதும் காணப்படும் மழையுடனான வானிலையும் காற்று நிலைமையும் மேலும் தொடரும் சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திண...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2018-08-16 10:31:45

  நாடு முழுவதும் காணப்படும் மழையுடனான வானிலையும் காற்று நிலைமையும் இன்றும் தொடரும் சாத்தியம் காணப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் தி...