• கடும் மழை பெய்யலாம் !

  2019-03-18 15:15:18

  நாட்டின் சில பாகுதிகளில் கடும் மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூறியுள்ளது.

 • இன்றைய வானிலை!!!  

  2019-01-26 09:11:38

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ள...

 • இன்றைய வானிலை!!!  

  2019-01-24 08:53:32

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் காலையிலும் இரவிலும் குளிரான நிலைமையுடன் கூடிய வானிலை நிலவும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்க...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2019-01-23 09:04:17

  வரட்சியான வானிலையில் சிறிது மாற்றம் ஏற்படும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்க...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2019-01-18 09:05:27

  அடுத்த சில நாட்களுக்கு நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் காலையிலும் இரவிலும் குளிரான நிலைமையுடன் கூடிய வானிலை நிலவும் எ...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2019-01-17 09:22:05

  வடமேல், கிழக்கு, ஊவா, வடமத்திய மற்றும் மேல் மாகாணங்களிலும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திலும் அவ்வப்போது மணித்தியாலத்துக்கு 40...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2019-01-08 09:08:40

  தற்போது காணப்படும் வரட்சியான வானிலையில் சிறிது மாற்றம் ஏற்படும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2019-01-03 10:01:45

  நாடு முழுவதும் குறிப்பாக வடக்கு, வடமத்திய, மத்திய, வடமேல் மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் குளிரான வானிலை தொடர்ந்து நிலவும்...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2019-01-02 12:11:39

  நாடு முழுவதும் குறிப்பாக வடக்கு, வடமத்திய, மத்திய, வடமேல் மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு குளிரான வா...

 • இன்றைய வானிலை!!!

  2019-01-01 10:37:42

  நாடு முழுவதும் குறிப்பாக வடக்கு, வடமத்திய, மத்திய, வடமேல் மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு குளிரான வா...