• ரூபாவின் பெறுமதி உயர்ந்தது

    2016-04-01 17:24:29

    கடந்த சில நாட்களாக ரூபாயின் பெறுமதியில் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்த தொடர் வீழ்ச்சி நேற்றைய தினம் சற்று தேக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,...