• சவுதி ரசிகைகளுக்கு சந்தோஷம்!

    2018-01-13 13:00:53

    நீண்ட காலமாக அமுலில் இருந்த பாலின வேறுபாடுகளைக் களையும் முயற்சியில் சவுதி அரேபியா இறங்கியுள்ளது. அதில் ஒரு கட்டமாக, உதைப...