• குழியில் வீழ்ந்து சிறுமி பலி

    2018-05-12 16:20:00

    தங்கொட்டுவ-மெடிகொட்டுவ பிரதேசத்தில் ஒன்பது வயதான சிறுமியே இன்று காலையில் குறித்த குழியில் வீழ்ந்து உயிரிழந்துள்ளதாக பொல...