•  துப்பாக்கியுடன் ஒருவர் கைது 

    2018-06-22 16:27:16

    வீரகொடிய பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட முல்கிரிகல பிரதேசத்தில் வெளிநாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட துப்பாக்கி மற்றும் வெடிக்காத துப்...