• வெளியேறினார் பெடரர்

    2018-09-05 11:54:52

    2018 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க டென்னிஸ் தொடரிலிருந்து சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் வீரர் ரோஜர் பெடரர் வெளியேறியுள்ளார்.