• மாதுளம் பழ உருவில் வந்த எமன்

    2018-06-07 08:54:29

    தென் அவுஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த 64 வயது பெண்ணொருவர் பொதி செய்யப்பட்டு குளிரூட்டப்பட்டு பேணப்பட்ட மாதுளம் பழமொன்றை உண்ட...