• ரிவோல்வருடன் நபர் கைது! 

    2018-06-27 11:03:56

    களுத்துறை - பொலகம்பொல பிரதேசத்தில் வைத்து வெளிநாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ரிவோல்வர் வகை கைத்துப்பாக்கியுடன் நபரொரு...