•  துப்பாக்கியுடன் ஒருவர் கைது

    2018-09-11 09:37:04

    வவுனியாவில் குருக்கள்புதுக்குளம், பூவரசங்குளம் பகுதியில் இன்று கட்டுத்துப்பாக்கியுடன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்....