• கராத்தே பயிற்சிப்பாசறை

    2018-02-05 19:09:33

    யுனிவேர்சல் சோட்டோக்கான் கராத்தே யூனியன் ஜப்பான் தலைமையக பிரதம பயிற்றுனர் ஹன்சி.கெனிச்சி புக்காமிசுவால் கராத்தே சிறப்பு...